Αρχική σελίδα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΥΨΟΥΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ / ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Αρχική σελίδα
 
Απόσταση (m)
Υψος γραμμ. (mm)


Υψος γραμμάτων (mm) x 40% = Απόσταση ανάγνωσης (m)
Απόσταση ανάγνωσης (m) / 40% = Υψος γραμμάτων (mm)